Sčítání lidu 2001
Výsledky sčítání lidu, domů a bytů v Čenkově k 1.3.2001 podle Českého statistického úřadu v Příbrami:Počet obyvatel celkem:382
Pobyt trvalý:373Muži pracující:103
Pobyt dlouhodobý:9Ženy pracující:77
Počet mužů:195Národnost česká:360
Počet žen:187Národnost slovenská:8
 dOstatní a nezjištěno:14
Věk 0- 14:69Bez vyznání:289
Muži 15 -59:125Věřící:69
Ženy 15 - 59:103církev římskokatolická:60
Muži 60 a více:36církev čsl. evangelická:2
  církev čsl. husitská:4
  ostatní:3
  nezjištěno:54
Domy celkem:136Pobyty celkem:179
Trvale obydlené:106Trvale obydlené:148
Pobyt trvalý:373Muži pracující:103
Neobydlené:30Neobydlené:31